Banner jh2.jpg headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie  Aantal vragen: 7
 Arbitrage  Aantal vragen: 4
 Hockey  Aantal vragen: 2
 Ledenadministratie  Aantal vragen: 3
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Sportiviteit & Respect  Aantal vragen: 2
 Website/LISA/App  Aantal vragen: 10

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Sportiviteit & Respect
Heeft MHC Best een vertrouwenscommissie of -persoon? 

Jazeker!

MHC Best is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen. Ongewenst gedrag zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten worden niet getolereerd.

Om ongewenst gedrag te bestrijden heeft het bestuur van MHC Best twee vertrouwenspersonen aangesteld. Een vertrouwenspersoon luistert naar de klachten of problemen. Indien nodig bepaalt de vertrouwenspersoon in overleg met de hulpvrager de te ondernemen stappen of verwijst door naar deskundige hulpverlening.

De vertrouwenspersonen bij MHC Best zijn:

K. (Kristel) Peulen - Huisarts
J. (Jeroen) van Wely - Osteopaat

Voor aanvullende informatie zie het Protocol Vertrouwenspersoon (Link).

De vertrouwenspersonen zijn werkzaam in de gezondheidszorg en hebben beroepsgeheim. Indien u of uw kind een klacht of probleem heeft m.b.t. de vereniging, of iets wat zich op de vereniging MHC Best heeft voorgedaan, dan kunt u contact opnemen met [email protected].
 
Kent onze club ook bijzondere leden voor wie we extra respect hebben? 

Jazeker,
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur overgaan tot een benoeming tot Lid van Verdienste of tot het benoemen van een lid tot Erelid. Een overzicht van de leden die dankzij hun inzet voor onze club tot dit kleine rijtje mogen behoren is te vinden via de link Bijzonder Leden.
 

Vandaag jarig

Jill Hermans