headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png
Juni 21 Algemeen

Volop trainen maar nog met regels

Hoewel de Corona-maatregelen steeds verder worden versoepeld, moeten wij ons nog steeds aan een aantal regels houden. We kunnen de komende weken tot aan de zomervakantie dus nog volop trainen met de nieuwe teams en eventueel oefenwedstrijden spelen, maar de veiligheid van alle hockeyers en begeleiders blijft voorop staan. Hieronder de nog steeds geldende ‘SPELREGELS’.

Q&A (Update 21 juni)
We hebben de maatregelen en spelregels in vraag en antwoord zo goed mogelijk uitgelegd. Deze zijn in drie categorieën onderverdeeld:

Algemene informatie en regels
Zijn het clubhuis en de andere voorzieningen open? Vanaf 15 juni is het gebruik van toiletten, kleedruimtes en douches weer toegestaan. Wij hebben voor deze laatste weken besloten alleen de toiletten te openen. Het clubhuis en de kleedkamers blijven dus gesloten.

Kun je wel een bidon vullen / bijvullen? Hoewel de toiletten weer open zijn, vragen we je bidon thuis te vullen en niet op de club. Neem bij warm weer dus genoeg water mee (eventueel meerdere bidons).

- Wanneer en hoe worden de trainingen weer hervat? ALLEEN VOOR SENIOREN. Om de afstandsregel makkelijk uit te kunnen voeren, wordt met halve groepen getraind. De coaches/trainers zullen hiervoor een indeling maken met de teams.

- Hoeveel spelers en trainers mogen er op het veld aanwezig zijn? ALLEEN VOOR SENIOREN Er gelden beperkingen in het aantal spelers en begeleiders per veld: 19 jaar en ouder mogen maximaal 20 personen inclusief begeleiding op een veld aanwezig zijn. Trainen op veld 4: Officieel is veld 4 een half veld, dus hier geldt de regel dat er maar maximaal 10 personen inclusief begeleiding mogelijk is. 
 
- Wat is er veranderd aan de training? ALLEEN VOOR SENIOREN. Naast het trainen met kleinere groepen, geldt voor iedere trainingsoefening de 1,5 meter afstand! Trainers hebben hiervoor een instructie gekregen.
 
- Zijn de trainingen op hetzelfde tijdstip en op hetzelfde veld? We volgen het reguliere trainingsschema. Dus de normale dagen en tijden. En iedereen traint op het veld waar ook voor de winterstop werd getraind.

- Start de competitie ook weer? Alleen trainingen zijn toegestaan. Toernooien en wedstrijden zijn afgelast tot 1 september.

- Is het verplicht om te komen trainen? Deelname aan de trainingen is vrijwillig.
 
- Hoe lang voor de training moet je aanwezig zijn? Iedereen dient maximaal 5 min. voor aanvang van de training aanwezig te zijn en direct na de training weer te vertrekken.

- Zijn het clubhuis en de andere voorzieningen open? Het clubhuis en de kleedkamers blijven gesloten. Het toilet is alleen voor noodgevallen beschikbaar. Je kleedt je dus thuis om en gaat vooraf thuis naar het toilet.

- Kun je wel een bidon vullen / bijvullen? Ook je bidon vul je thuis en niet op de club. Bij warm weer dus genoeg water (eventueel meerdere bidons) meenemen, want bijvullen is niet mogelijk.

- Hoe zorgt MHC Best ervoor dat er zo min mogelijk contact is en we niet door elkaar lopen? Op het complex zijn maatregelen getroffen met looppaden voor eenrichtingsverkeer. Houd je hieraan en wijs elkaar hierop. In de bijlage een plattegrond. Op de club wijst e.e.a. voor zich.

- Staat er ook iets aangegeven bij de velden? Elk trainingsveld heeft een vaste in- en uitgang. Dit betekent dat je vaak moet afwijken van de vertrouwde en kortste route, maar dit alles is in het kader van de veiligheid.

- Wanneer mag je het veld op? Bij aanvang van de training wacht je bij de ingang van jouw trainingsveld tot het andere team het veld heeft verlaten bij de uitgang. Je jas en tas houd je dus bij je en leg je niet alvast in de dug out.

- Is er iemand die in de gaten houdt of iedereen zich aan de regels houdt? Op elk moment dat er trainingen binnen de club gegeven worden, zal er ook een corona-coördinator aanwezig zijn. Wij noemen dit onze 1,5 meter coach. Deze zal duidelijk herkenbaar zijn aan zijn hesje.

- Mogen er mensen komen kijken tijdens de training? Ouders, verzorgers of andere toeschouwers zijn NIET welkom tijdens de trainingen.

- Wij willen graag met een paar spelers van MHC Best een uurtje vrij komen trainen, mag dat? Nee, dat mag niet. MHC Best houdt zich aan de richtlijnen. Er mogen alleen trainingen worden gegeven op de vaste trainingstijden EN er dient verplicht een Corona-verantwoordelijke aanwezig te zijn. Uitzonderingen op de regels kunnen niet worden gemaakt. Dus NIET vrij spelen en NIET op eigen initiatief naar de hockeyclub komen.

Informatie over gebruik materialen tijdens training
- Welk materiaal wordt gebruikt tijdens de training en hoe wordt er voor gezorgd dat deze niet door iedereen worden aangeraakt? Trainers maken gebruik van de trainingsmaterialen van het team. Deze trainingsmaterialen mogen niet uitgeleend worden.

- Wat moet een speler bij zich hebben bij de training? Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon. Er wordt getraind zonder hesje, dus graag een donker en een licht shirt meenemen.

- Wie mag wat aanraken? Ballen worden alleen door de trainer aangeraakt. Spelers raken de bal alleen met de stick aan. Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt alleen door trainer aangeraakt.

- Hoe zit het met de keepersspullen? Er wordt alleen gebruik gemaakt van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt. Anders zonder keeper trainen.

- Zijn de lockers voor de keepersspullen wel bereikbaar? De lockers zijn bereikbaar voor het halen van de keepersspullen. Ook hier geldt dat daar niet te veel mensen bij elkaar mogen komen. Geef elkaar dus de ruimte om de spullen te pakken.

- Mogen de goaltjes gebruikt worden? Ja dat mag, maar deze mogen alleen door de trainers gepakt en weggezet worden.

- Mogen er hesjes gebruikt worden? Nee, dat mag niet. Ook niet als deze van het eigen team zijn.

Loop-, fiets- en autoroutes
- Hoe zorgen we ervoor dat niet iedereen door elkaar loopt/fietst/rijdt? Op basis van protocollen gelden op ons complex vaste loop-, fiets- en autoroutes. Houd je hier aan, wees niet eigenwijs, maar geduldig en respecteer de anderhalve meter-regel die voor iedereen ouder dan 13 jaar geldt! Zie bijlage voor plattegrond. 

Wijzigen spelregels
De aangegeven maatregelen en routes gelden tot nader order. We zijn afhankelijk van nadere besluitvorming en maatregelen en ook door onze eigen evaluaties kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn. Berichtgeving verloopt via nieuwsberichten op de website of via e-mail.

Heb je nog een andere vraag? Mail je vraag dan naar [email protected] of stel je vraag via Instagram of Facebook.
Nieuws afbeelding
 
Bijlage