headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png
Maart 12 Algemeen

Coronavirus update 4

Op dinsdag 31 maart 2020 is door de minister-president aangekondigd dat de bestaande maatregelen die tot en met 6 april van kracht zouden zijn, verlengd zijn tot en met 28 april. Dit betekent ook dat onze club en accommodatie tot en met die datum geheel gesloten is.

Aanvullend heeft de KNHB ook op haar website staan dat samenkosten nog tot 1 juni verboden zijn. Er zullen tot die datum dan ook geen vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen, toernooien, bijscholingen etc etc plaats vinden.

De KNHB is momenteel aan het onderzoeken wat ze gaan doen met de resterende speelperiode. Hoewel het aantal mogelijke speeldagen met de huidige regels wel erg klein is geworden, heeft de KNHB zich nog altijd voorgenomen om het mogelijk te maken een aantal weken te kunnen hockeyen. Uiteraard daar waar mogelijk volgens de geldende beperkingen en richtlijnen.

Het onderstaande bericht is door de bond verspreid binnen hockeyend Nederland. Wij hebben dit integraal overgenomen. Ons gehele complex is dus tot en met 6 april 2020 gesloten. Er vinden geen activiteiten plaats in die periode. Dwz geen wedstrijden, geen trainingen, geen bijeenkomsten etc etc.


Tot 7 april geen hockeycompetitie in heel Nederland
Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht
Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 6 april, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent van NOC*NSF.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

Nieuws afbeelding
 

Vandaag jarig

Youp van Rooy