Banner jh2.jpg headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png

Club van 100


Samen bouwen we aan een nog mooiere club. Als lid van MHC Best | Club van 100 wordt U gevraagd om idee├źn aan te dragen voor initiatieven binnen MHC Best waarvoor binnen de bestaande begroting van MHC Best niet altijd de middelen beschikbaar zijn. U beslist ook mee in de keuze van activiteiten en projecten die uitgevoerd gaan worden. De jaarlijkse bijdrage van €100,- die de leden van de Club van 100 betalen, komt ten goede aan MHC Best: we streven dat 100% gaat naar zichtbare kwaliteitsverbetering.


Wat kunt u verwachten?
Naamsvermelding op het clubhuis en op de website. U wordt minimaal twee keer per jaar door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken betreffende geplande en lopende activiteiten. Tevens wordt er voor u eens per jaar een gezellige avond/activiteit georganiseerd om daarmee de onderlinge samenhang onder de leden van de Club van 100 te bevorderen.


Vraag een aanmeldformulier achter de bar!
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen, waar we al zeer erkentelijk voor zijn maar we zullen nog moeten groeien om daadwerkelijk volwaardige activiteiten en/of projecten te kunnen ontplooien. U kunt lid worden door u via een inschrijfformulier aan te melden. Deze is te downloaden via de MHC Best website (Klik HIER), aan te vragen door een email te sturen naar [email protected] of te vinden aan de bar in het clubhuis. Een ingevuld formulier kan opgestuurd worden (digitaal) naar [email protected] of afgegeven worden aan de bar. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.